Een lokale omroep werkzaam in het Vechtdal

We zijn uw lokale omroep.
We werken er aan om ons als vrijwilligers te professionaliseren en ons steeds te verbeteren.
We hebben een open oog voor wat zich afspeelt in onze gemeenten, binnen het grotere geheel van de Vechtdalregio. We streven naar attente, onafhankelijke verslaggeving over wat u en ons bezig houdt, inspireert of aanzet tot actie.
In onze gemeenten gebeurt iedere dag wel iets wat vermeldenswaardig is.
U als burger kunt het ons en onze vrijwilligers altijd melden, waarna we met u de beste vorm bepalen om er in onze programma’s aandacht aan te besteden.

Radio:     

Televisie:

Belangstelling?

Wil jij aandacht vragen voor iets in jouw omgeving? Een opvallend succes, een belangrijke verandering, een gedenkwaardig jubileum of weet je iemand die haar of zijn werk of onderneming graag naar voren wil brengen?
Of heb je belangstelling om deel uit te maken van onze boeiende groep vrijwilligers?
Heb je altijd al iets met media willen doen of ben je in je hart al radio enthousiast?
Op onze pagina ‘Vrijwilligers’ lees je er alles over.”